הרשמה לכנסחברות באיגוד לרפואה דחופה
המחירים המוצעים לחברי האיגוד מיועדים רק לאלה שישלמו את דמי החבר לשנת 2020
נרשמים המעוניינים להצטרף לאיגוד מתבקשים להסדיר את תשלום דמי החבר טרם הרשמה לכינוס. 
ההצטרפות נעשית דרך ההסתדרות הרפואית בישראל,
מחלקת שירות וקשרי פנים, בטלפון: 03-6100444
.

תנאי ביטול:
ביטול ההרשמה עד ה 29.1.21 , יוחזר החזר מלא של דמי ההשתתפות, בניכוי 50 ש"ח דמי טיפול.
ביטול ההרשמה החל מ  30.1.21 , לא יוחזרו דמי השתתפות.

הרשמה:
ההרשמה לכנס מתבצעת דרך מערכת הרשמה מקוונת
דמי ההרשמה לכנס כוללים:
תג כנס, כיבוד וארוחת צהרים, תכנית כנס, כניסה לתערוכה
והשתתפות בכל ההרצאות והדיונים
.