תאריכים חשובים

 

​השקת אתר כנס וקריאה לתקצירים:  15.10.2019

תחילת הרשמה מוקדמת:                  1.11.2019

תאריך אחרון למשלוח תקצירים:        10.1.2020


פרסום תוכנית כנס מפורטת:              יעודכן בהמשך

תחילת הרשמה מאוחרת:                  1.5.2021

פורום מנהיגות  (למוזמנים):              פרטים בהמשך

הכנס השנתי:                                   30.6.21