תאריכים חשובים

 

​השקת אתר כנס וקריאה לתקצירים:  15.10.2019

תחילת הרשמה מוקדמת:                  1.11.2019

תאריך אחרון למשלוח תקצירים:        10.1.2020


פרסום תוכנית כנס מפורטת:              30.1.2020

תחילת הרשמה מאוחרת:                  11.2.2020

יום סדנאות טרום כנס:                      22.6.2020

פורום מנהיגות  (למוזמנים):              22.6.2020

פורום מנהיגות ילדים:                       22.6.2020


הכנס השנתי:                                   23.6.2020

מפגש פורום מנהיגות

בתאריך 22.6.2020 יום ב' בשעה 18:00 יתקיים פורום מנהיגות למנהלי מחלקות ואחיות אחראיות מלר"ד - מבוגרים.

*ההשתתפות בפורום הנה למוזמנים בלבד.
**הזמנות עם פרטים נוספים יישלחו בהמשך.

פורום מנהיגות - רפואה דחופה ילדים
לפרטים אודות הפורום והרשמה יש לפנות לפרופ. איתי שביט, ראש החוג לרפואה דחופה ילדים במייל: 
 i_shavit@rambam.health.gov.il