תאריכים חשובים

 

​השקת אתר כנס וקריאה לתקצירים:  15.10.2019

תחילת הרשמה מוקדמת:                  1.11.2019

תאריך אחרון למשלוח תקצירים:        10.1.2020


פרסום תוכנית כנס מפורטת:              30.1.2020

תחילת הרשמה מאוחרת:                  17.1.2021

פורום מנהיגות  (למוזמנים):              פרטים בהמשך

הכנס השנתי:                                   17.3.2021