תאריכים חשובים

 

​השקת אתר כנס וקריאה לתקצירים:  15.10.2019

תחילת הרשמה מוקדמת:                  1.11.2019

תאריך אחרון למשלוח תקצירים:        10.1.2020


פרסום תוכנית כנס מפורטת:              30.1.2020

תחילת הרשמה מאוחרת:                  1.9.2020

פורום מנהיגות  (למוזמנים):              20.10.2020

הכנס השנתי:                                   21.10.2020

מפגש פורום מנהיגות

בתאריך 20.10.2020 יום ב' בשעה 18:00 יתקיים פורום מנהיגות למנהלי מחלקות ואחיות אחראיות של מחלקות רפואה דחופה מבוגרים ורפואה דחופה ילדים 

*ההשתתפות בפורום הנה למוזמנים בלבד.
**הזמנות עם פרטים נוספים יישלחו למוזמנים.